Шановні педагогічні працівники Компаніївського району ми працюємо для вас!

Завідувач районного методичного кабінету:

· Здійснює загальне керівництво діяльністю районного методичного кабінету.

· Узагальнює пропозиції щодо змісту роботи методичного кабінету. Забезпечує раціональне перспективне та поточне планування роботи районного методичного кабінету.

· Визначає пріоритетні напрямки діяльності районного методичного кабінету та відповідні терміни і шляхи їх реалізації.

· Узагальнює пропозиції щодо роботи ради методичного кабінету, визначає зміст її діяльності, забезпечує ефективність її функціонування.

· Вивчає, узагальнює, поширює перспективний педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів, керівників освітніх закладів.

· Здійснює і забезпечує зв’язок із інститутом післядипломної педагогічної освіти, іншими педагогічними організаціями.

· Забезпечує організацію і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та узагальнює їх підсумки.

· Контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну, консультативну допомогу педагогам-дошкільникам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

· Забезпечує організацію та проведення загальнорайонних педагогічних методичних заходів та виставок.

· Організовує роботу школи управлінської майстерності заступників директорів закладів освіти з навчальної роботи. Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності учителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури, іноземних мов, шкільних бібліотекарів.

Є куратором: Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Піскун

Людмила Анатоліївна

Методист методичного кабінету:

· Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності учителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, вихователів закладів дошкільної освіти, керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, молодих спеціалістів.

· Координує організацію та проведенням атестації керівних та педагогічних працівників району.

· Надає методичний супровід щодо оформлення трудових книжок керівниками закладів освіти, ведення документації з кадрових питань.

· Організовує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів району.

· Проводить роботу з учителями, які заочно навчаються.

· Відповідає за розгляд звернень в установлені чинним законодавством терміни та якість підготовки відповідей.

Є куратором: Компаніївського ДНЗ №1 "Пролісок", Компаніївського ДНЗ №2 "Колосок", Живанівського ДНЗ, Мар'ївського ДНЗ "Калинка", Роздольського ДНЗ "Пролісок", дошкільних відділень навчально-виховних компелксів "Виноградівська ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ", "Сасівська ЗШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ".

ЗУБКОВА

Ольга Василівна

Методист районного методичного кабінету:

· Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності учителів математики, фізики, астрономії, інформатики, основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступників, спеціалістів з охорони праці на громадських засадахє

· Контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну, консультативну допомогу педагогам математики, фізики, астрономії, інформатики, основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістам з охорони праці на громадських засадах.

· Вивчає, узагальнює, поширює передовий педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів.

· Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; надає методичну допомогу закладам освіти в складанні комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

· Проводить вступний інструктаж з керівниками закладів освіти та працівниками відділу освіти з охорони праці.

· Організовує забезпечення закладів освіти району нормативними документами з охорони праці.

· Організовує розробку методичних рекомендацій щодо поліпшення організації роботи з охорони праці.

· Організовує облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань.

· Організовує розробку планів роботи районного відділу освіти щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці, навчання.

Є куратором: Мар’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Водянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Олешко

Альона Сергіївна

Методист районного методичного кабінету:

· Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності учителів історії та правознавства, шкільних бібліотекарів.

· Бере участь у прогнозуванні та плануванні роботи відділу освіти, впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних планів та програм.

· Готує проекти рішення про закріплення за загальними навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення дітей шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах.

· Здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів, які проживають у сільській місцевості.

· Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів.

· Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

· Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

· Відповідає за забезпечення шкіл екзаменаційною та випускною документацією, вирішення питань про звільнення від складання екзаменів.

Є куратором: КЗ "Компаніївське навчально-виховне об'єднання", Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів, Нечаївської ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Ю.І.Яновського, Гарманівської ЗШ І-ІІ ступенів.

РУДАКОВА

Тетяна Олександрівна

Методист районного методичного кабінету:

· Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності учителів етики, художньої культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання, практичних психологів, соціальних педагогів.

· Контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну, консультативну допомогу вчителям етики, художньої культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання, практичним психологам, соціальним педагогам.

· Координує роботу керівників загальноосвітніх шкіл з обдарованими та здібними дітьми.

· Контролює дотримання вимог до Державної програми «Робота з обдарованими учнями».

· Координує роботу громадських інспекторів щодо захисту прав неповнолітніх незахищених категорій та їх прав на додаткові види соціального і матеріального забезпечення.

· Координує реалізацію державної політики з різними категоріями сімей: багатодітними, малозабезпеченими, неблагонадійними та дітей, які мають статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей – інвалідів, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

· Здійснює контроль за проведенням апробації навчальної літератури та електронних засобів навчального призначення.

- Забезпечує організацію і проведенняІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад,

Є куратором: Компаніївського МНВК, Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, НВК "Сасівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів-ДНЗ", Червоновершської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Шевченко

Катерина Олександрівна

Методист районного методичного кабінету:

· Вивчає стан організації та змісту виховної роботи, аналізує дані, готує проект наказу чи методичні рекомендації за наслідками вивчення.

· Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану виховної роботи.

· Координує роботу гуртків, факультативів в загальноосвітніх навчальних закладах.

· Сприяє діяльності дитячих та громадських організацій, творчих об'єднань та товариств.

· Відповідає за роботу гуртків в позашкільних навчальних закладах.

· Забезпечує якісний зміст роботи методичних об’єднань класних керівників та педагогів-організаторів.

· Організовує методичну роботу з учителями географії, економіки, хімії, біології, фізичної культури, "Захист Вітчизни", педагогами–організаторами, керівниками закладів, заступниками з виховної роботи, класними керівниками.

· Вивчає всебічний стан та розвиток позашкільної освіти в районі, а також з цією метою збирає та опрацьовує інформацію по формуванню банку даних.

· Організовує навчання, проведення оглядів, конкурсів, місячників, фестивалів ДЮПР, зльотів ЮІР та інших заходів виховної роботи в межах району.

· Вивчає, узагальнює стан викладання навчальних предметів у початкових класах, фізичної культури, виховної роботи в загальноосвітніх закладах.

· Бере участь у розробці сценаріїв, організації та проведенні районних заходів.

· Здійснює контроль за роботою загальноосвітніх закладів з питань профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнівської молоді.

Є куратором: НАК "Виноградівська ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ", Губівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Д.Бєдного, Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості.

Кiлькiсть переглядiв: 1141

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.